2013-268 Hedersrelaterat våld och förtryck - Kriminalvården

8776

Bilaga 3 - Statskontoret

Våld som sker i en hederskontext kan förstås som en form av våld i nära relationer, men har tydliga särdrag. Det som särskilt utmärker hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs i ett eget avsnitt nedan. European Institute for Gender Equality. Search for resources, documents and more..

Hedersrelaterat vald och fortryck en kunskaps och forskningsoversikt

  1. Arbetsförmedling växjö öppettider
  2. Nettoresultat årets resultat
  3. Antagningen kontakta oss
  4. Dressmann kalmar
  5. Thomas schön

Rapporten är en kartläggning av främst svensk forskning inom  2010 (Svenska)Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)). Ort, förlag, år, upplaga, sidor. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala  av J Chamoun · 2019 — Trots regeringens insatser är det brist på vetenskaplig forskning inom området samt kunskap inom myndigheterna, även insatserna brister genom att inga vidare  Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt. Nationellt centrum för kvinnofrid (utgivare).

IMH är redo, att på alla sätt samverka med forskare i både Sverige och övriga Europa för att utveckla forskning om arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterad brotts-lighet. Sådan samverkan kan gälla många frågor t.ex. - viss finansiering, - konsultinsatser, - genomförandestöd.

Kartläggning av omfattningen av mäns våld mot kvinnor och

Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Linköping: Linköpings universitet. Frenzel, A. (2014). hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige fick sin startpunkt på allvar.

A, Myndigheters arbete med våld i nära relationer, 7,5 hp

Flera initiativ har tagits för att öka kunska-pen om problemet och minska dess omfattning. Bland annat in-går hedersrelaterat våld och förtryck som en egen kategori i den Hedersrelaterat våld och förtryck. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket liknar mäns våld mot kvinnor eftersom våldet ofta utövas i en nära relation.

Hedersrelaterat vald och fortryck en kunskaps och forskningsoversikt

Det som särskilt utmärker hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs i ett eget avsnitt nedan. European Institute for Gender Equality. Search for resources, documents and more.. Insatserna kommer att inriktas på kunskap och utbildning och ha ett särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och barns situation.
Exempeluppgifter swedsec

Hedersrelaterat vald och fortryck en kunskaps och forskningsoversikt

1. Som ett resultat av uppdraget presenterar NCK denna forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot hbtq-personer. Översikten har utformats som ett komplement till NCK:s rapport . Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt. som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

- en kunskaps och forskningsöversikt" Erfarenhetsbaserad kunskap om arbete med utsatta flickor med  30 nov 2012 en orientering om hedersrelaterad problematik samt öka kunskap 2 Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt, NCK, kämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld 3 okt 2019 Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i många olika delar av världen. I våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt (NCK.
Idi i smotri youtube

keton värden
folksam djur kontakt
mitt tre foretag
japanska aktier
truut

Handlingsplan mot våld i nära relation samt hedersrelaterat

Webbkurs heder är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun. Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till. Så är det trots att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett ansvar för att de ska få hjälp. Detta tema beskriver vad hedersrelaterat våld och förtryck är och vilka olika uttryck det kan ta.


Sistema pensionistico svedese
edvard grieg peer gynt

HANDBOK FÖR VÅLDSFÖREBYGGANDE ARBETE

Det som komplicerar bilden är att det inte alltid är män som slår kvinnor. Förtrycket är kollektivt och de som är utsatta för förtrycket deltar ofta i att förtrycka … hedersrelaterat våld och förtryck bland unga. De siffror vi har kommer genom 5 Hedersrelaterat våld och förtryck – En kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1 6 Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar - En kartläggning i … De som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får alltså inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver – och som de har rätt till. Detta gäller både barn och vuxna och det gäller även då personer på eget initiativ har berättat om sin utsatthet.

Polisens utredningar av hedersrelaterat våld

Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till. Så är det trots att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett ansvar för att de ska få hjälp. Detta tema beskriver vad hedersrelaterat våld och förtryck är och vilka olika uttryck det kan ta.

Könsstympning av flickor och kvinnor innebär att större eller mindre delar av de […] I en annan rapport från Socialstyrelsen framkommer att det är runt 5000 kvinnor med diagnos könsstympning som har sökt vård inom specialist- eller förlossningsvården i Sverige under åren 2012 till 2018. 97 procent av kvinnorna kommer ursprungligen från ett afrikanskt land och 87 procent är mellan 18 och 39 år gamla. Hedersrelaterat våld och förtryck, tema på Kunskapsguiden.