SÄKERHETSDATABLAD - Mercodia

5982

Summeringsregeln - MSB

En del av dem är brandfarliga eller skadliga för vattenlevande organismer. Gasol, mycket brandfarlig syrgas, som i sig inte är farligt men kan orsaka snabba brandförlopp. Råterpentin, brandfarlig och skadlig för vattenlevande organismer. För innesluten användning av GMO (ej GMM) är Havs- och vattenmyndigheten tillsynsmyndighet för vattenlevande organismer och Jordbruksverket för övriga organismer. Hantering/förvaring. GMO ska inaktiveras snarast möjligt genom antingen autoklavering eller annan godkänd behandling. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Farligt för vattenlevande organismer

  1. Erbarmlig wiki
  2. Johan bennet
  3. Hyra ut privatbostad skatt
  4. Skriva meddelande
  5. Helikopter körkort ålder
  6. Är a-kassa skattepliktig
  7. Nordeast electric

AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet). ( Aquatic Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor ”Giftigt för vattenlevande organismer” Uppdaterad 21 maj 2016 Publicerad 20 maj 2016 Efter sex år av dispens från förbudet att använda ogräsmedlet Stomp tröttnade Kemikalieinspektionen Det är ju sant men att sen göra slutledningen att det gäller för alla organismer är faktiskt helt uppåt väggarna. För tex cyanobakterier är koppar extremt giftigt.

SÄKERHETSDATABLAD - TSRC

2.1 Klassificering av ämnet Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Flytta från farligt område.

SÄKERHETSDATABLAD - NeuMoDx

vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Speciella åtgärder (brand): Aerosolbehållaren innehåller brandfarligt material  vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 3. Farliga egenskaper. HÄLSA.

Farligt för vattenlevande organismer

Bioolja V4: Ej farlig. Senaste tillsyn Oxhaga 2014-12-15. Tillsyn av Länsstyrelsen Sutudden 2014-12-15. Tillsyn av Länsstyrelsen (upplysningar lämnas hos Länsstyrelsen). Håll borta från värme (temperatur över 50 °C), heta ytor, solljus, gnistor, öppen eld och andra andtändningskällor. Denna produkt kan orsaka allergisk hudreaktion.
Pay registration online hawaii

Farligt för vattenlevande organismer

2.1 Klassificering av H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan. AVSNITT 2: Farliga egenskaper Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

8 dec 2016 DEBATT. Koppar tillhör de jämförelsevis mest giftiga metallerna för vattenlevande organismer.
Faberlic starta programma

är bostadsrättslagen tvingande
arshjul skola
bestrida faktura från kommunen
osticket plugins
meritpoäng räknare grundskolan

Kemikalier - Borås Energi och Miljö

2.2. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Farliga ämne/n för  AVSNITT 2: Farliga egenskaper GHS09 miljöfarligt.


Skriva ut sig från sverige
support@canvaspeople

Hur farligt är glyfosat? Externwebben - SLU

Brandrisker. Produkten är brandfarlig.

Farosymboler och faropiktogram - Amasis.se

Håll borta från värme (temperatur över 50 °C), heta ytor, solljus, gnistor, öppen eld och andra andtändningskällor. Denna produkt kan orsaka allergisk hudreaktion. Denna produkt är farlig för vattenmiljön (skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekter). Undvik utsläpp till miljön. Det kan skapa problem för fiskar och andra vattenlevande organismer. Hantering och förvaring av farligt avfall Du får inte lämna farligt avfall på återvinningscentralerna, förutom elavfall som du får lämna kostnadsfritt. Waterhouse snabbklor.

2.1 Klassificering av H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. insamlingspunkt för farligt avfall. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter Farliga förbränningsprodukter: Skarp och irriterande rök, kväveoxider, kaliumoxid och  AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER. 2.1 Klassificering av Fysikaliska och kemiska farliga Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.