Sponsring - EkonomiOnline

3229

Budget 2019.pdf - Rimbo Tennisklubb

Välj Extern för Hyror och motpart 9500/9300 för lokalservice från LU Service. Externa rörelsekostnader är normalt skattemässigt avdragsgilla utgifter i inkomstdeklarationen om dessa kostnader inte avser privat utnyttjade varor eller tjänster som inte har uttagsbeskattat. Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster bokförs som en vanlig försäljning eller att värdet för varorna och tjänsterna förmånsbeskattas i lönekörningen. Advokat- och rättegångskostnader. Du får bara dra av utgifterna enbart om de lagts ned för att höja din verksamhets skattepliktiga inkomster eller sänka avdragsgilla kostnader. Det kan exempelvis handla om advokat- och rättegångskostnader på grund av en tvist om priset på en levererad vara eller tjänst. Privata levnadskostnader.

Övriga lokalkostnader avdragsgilla

  1. Riksdagens ledamöter arvode
  2. Sf bio lulea filmer
  3. Låsa folkbokföringsadress
  4. Kinesiska alfabetet antal tecken
  5. Auto etnografisk metod
  6. Ledarroller mintzberg
  7. Erasmus programme 2021
  8. Hoel name

5700. 3800 Övriga rörelseintäkter, 5 102,20, 42 098,21 6090 Övriga lokalkostnader, -6 362,50, -1 716,00 8121 Räntekostnad ej avdragsgill, 0,00, -78,00. 1316 Övriga andelar i koncernföretag. 1318 Ackumulerade 1489 Övriga förskott till leverantörer. □ 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla.

55 I–II och RÅ 1994 ref. 18 samt SOU 1995:137 s.

Protokoll direktion 2019-12-05 - AV Media Skåne

6070 Representation 6071 Representation, avdragsgill 10 jun 2017 eller trygghetsanställning som i K2 flyttas till rubriken Övriga 5090 Övriga lokalkostnader 5616 Trängselskatter, avdragsgilla. 5619 Övriga  Lokalkostnader innefattar de kostnader som en företagare betalar för det utrymme de Vissa av de övriga lokalkostnaderna är avdragsgilla och vissa inte. Dessa intäkter brukar hamna under rubriken Övriga intäkter.

Deklaration handelsbolag

5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla. 6070 Representation 6071 Representation, avdragsgill 6072 Representation, ej avdragsgill. 6340 Lämnade skadestånd 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla 6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla. 6980 Föreningsavgifter 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. 6990 Övriga externa kostnader Lokalkostnader 5000: Lokalkostnader (gruppkonto) 5010: Lokalhyra 5011: Hyra för kontorslokaler 5012: Hyra för garage 5013: Hyra för lagerlokaler 5020: El för belysning 5030: Värme 5040: Vatten och avlopp 5050: Lokaltillbehör 5060: Städning och renhållning 5061: Städning 5062: Sophämtning 5063: Hyra för … Övriga lokalkostnader, avdragsgilla Övriga lokalkostnader Reparation och underhåll av lokaler Lokaltillbehör Hyra för lagerlokaler Hyra för garage Hyra för kontorslokaler Lokalhyra Lokalkostnader (gruppkonto) Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad) Övriga lokalkostnader. 50510 El, gas och kyla 50520 Vatten, avlopp 50530 Bränsle 50599 Periodisering el, värme, vatten mm.

Övriga lokalkostnader avdragsgilla

Vissa av de övriga lokalkostnaderna är avdragsgilla och vissa inte.
Skatta återhämtning.se

Övriga lokalkostnader avdragsgilla

OBS-konto Övriga lokalkostnader.

6071 Representation avdragsgill. 3001 Försäljning i Sverige moms 25 %. uppgift l och 2 tillsammans med de övriga lösningsbladen. 5090 Övriga lokalkostnader 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.
Polistester cykel

dålig ekonomi hjälp
martin lembke gleiss
snabba cash soundtrack
martin polish name
apotek wieselgrensplatsen göteborg
elutbildning stockholm

Svensk Privattandvård AB 1180 SKÅNE

Summa övriga rörelseintäkter. 36 750,02 Övriga lokalkostnader. Städning och 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. -10 731,78.


Bruttovikt totalvikt och tjänstevikt
jönköping bibliotek skriva ut

karolinska institutet - kontoplan

Följer BAS-kontoplanen Alla kontonamn på konton som i gällande BAS-kontoplan normalt används för att bokföra inte avdragsgilla kostnader finns angivna på beräkningsbilagan.

Bokföring - Kunskapens början! Beskattning av aktiebolag

Övriga externa kostnader. -1 194. -3 527 5090 Övriga lokalkostnader. -7.

6071 Representation, avdragsgill. Summa övriga rörelseintäkter. 36 750,02 Övriga lokalkostnader.