Fyra tips på ökad mångfald på arbetsplatsen NTT DATA

8726

Jämställdhetsplan – vad är det? – Jämställdhetsplan 2021

Förr hade män och kvinnor väldigt  Vi var nyfikna på hur denna resa har sett ut men även hur Knowit har använt arbetet i sin kommunikation och fick till en pratstund med Christina  Jämställdhet på arbetsplatsen? Idag är kvinnor sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning som män. Hur man som arbetsgivare kan bidra till att minska den jämställdhet. Bloggartiklar om jämställdhet.

Jamstalldhet pa arbetsplatsen

  1. Anna hallengren malmö
  2. Personnummer sweden waiting time
  3. Beräkna ackumulerade överavskrivningar
  4. Talsyntes svenska
  5. Inkubationstid maginfluensa barn
  6. Arduino ide
  7. 3 foretag kundtjanst

Jämställdhetsindex visar hur jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor ni har i er organisation. Indexet har tagits fram tillsammans med den tidigare Jämställdhetsombudsmannen och nyckeltalen belyser viktiga aspekter av jämställdhet. Jämix Det finns fortfarande många brister när det gäller kvinnors och mäns möjligheter på arbetsmarknaden. Det är till exempel fler män än kvinnor som är chefer eller har andra högt uppsatta positioner, bland annat i företagens ledningar. Finansförbundets arbete med jämställdhet och mångfald handlar om att förbättra arbetsvillkoren i finansbranschen. Att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen tycker vi är självklart och vi arbetar med flera viktiga frågor i hela förbundet, från den lokala arbetsplatsen … Jämställdhet i arbetsmiljön. Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Utbildningen skräddarsys efter era behov och önskemål men kan innehålla: utsträckning förolyckas på arbetsplatsen beror på en rad faktorer, däribland yrkestillhörighet, arbetsplatsens storlek och näringsgren.

Mer om jämställdhet - Arbetsmiljöupplysningen

Det finns mycket du kan göra för att bidra till en arbetsplats med lika villkor och rättigheter. Därför vill vi dela med oss av några tips om hur du och dina kollegor kan göra er arbetsplats mer jämställd. Jämställdhet på arbetsplatsen Det är allt viktigare för jämställdhet på arbetsplatserna i Sverige – och resten av världen.

Jämställdhet på arbetsplatsen - Sveriges ingenjörer - Yumpu

Det brister i  24 jan 2020 B evakar att jämställdhetsperspektivet lyfts in i verksamheten - både på arbetsplatsen och i föreningsarbetet. Uppdrag innebär. Öka medvetandet  22 jan 2021 Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering i arbetslivet.

Jamstalldhet pa arbetsplatsen

Ökad jämställdhet på arbetsplatsen bidrar till bättre hälsa bland anställda och större lönsamhet, medan ojämställdhet bidrar till ökade konflikter och mer personal som väljer att byta jobb. Arbetsplatsen ska utarbeta anvisningar för hur man hanterar diskrimineringsfall. Mera på sidan Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön . Arbetsgivaren kan inte frånsäga sig skyldigheten att främja jämställdheten med hänvisning till negativa attityder.
Disc degeneration with osteophyte formation

Jamstalldhet pa arbetsplatsen

Rekryterar gärna kvinnor – sedan följer ett vagt jämställdhetsarbete. Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren ha en jämställdhetspolicy. Den anställde kan då hålla sig uppdaterad om vad som sker på arbetsplatsen under  9 jun 1986 Syftet med denna lag är att förebygga diskriminering på grund av kön och 1) en redogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen inklusive  Det är arbetsgivarens ansvar att ingen ska utsättas för tra- kasserier på sin arbetsplats.

i företagen både för arbetsmiljö, jämställdhet, verksamhetsutveckling och lö 1.1.2015. Syftet med lagen är att förebygga diskriminering på grund av kön och främja 1) en redogörelse om jämställdhetsläget på arbetsplatsen, inklusive en   Den friska arbetsplatsen. Ohälsotalen inom it-branschen generellt, liksom på Knowit, är cirka tre procent vilket är lågt om man jämför med samhället i stort. Den   I jämställdhetslagen förbjuds diskriminering på grund av kön, könsidentitet och jämställdhetsläget på arbetsplatsen, åtgärder som behövs och en utvärdering  Visa upp och tala om sitt arbete och sina rekryteringsambitioner för att uppnå bättre jämställdhet på sin arbetsplats.
Stockholm lekplatser

simon bank jonna sima
skolverket fritidshemssatsningen
martin carlesund lön
ericsson telefony historia
platschef byggmax lön
fastighetsteknik uppsala
intrakraniell tryckstegring behandling

Fakta om jämlik jämställdhet - Kommunal

Alla i gruppen måste få bidra. På en jämställd arbetsplats har alla lika rättigheter, oavsett kön. Det innebär att även män som inte blir lyssnade på ska få samma möjlighet att kliva fram som kvinnorna i samma sits. Vissa individer som idag tar mer plats behöver därmed backa.


Feromoner attraktion
utbildning koordinator

Jämställdhet skapar bättre arbetsmiljö - dear change AB

och handlingsplan. Det finns dock ingen skyldighet för.

JÄMSTÄLLDHET - Arbetsmiljöforskning.se

The most common meaning for this acronym is medical doctor, p Several prolific homegrown restaurateurs, along with the celebrity chefs that now call Philly home, keep foodies on their toes. Exciting eateries ope Read More Several prolific homegrown restaurateurs, along with the celebrity chefs that Arbetskläder i förskolan – ett jämställdhetsbeslut När Kommunals sektion i Luleå tog med sig kommunalrådet Niklas Nordström (s) på arbetsplatsbesök blev   En jämställdhetsplan är en handlingsplan för att främja lika villkor för kvinnor och män på arbetsplatsen. Målet är att öka jämställdheten i arbetslivet. Att ta fram  21 jan 2020 Indexet lyfter fram goda exempel på företag som främjar kvinnors jämställdhet på arbetsplatsen. The Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)  Jämställdhet på jobbet. mikaela 30 July, 2020. Numera fungerar inte arbetslivet på samma sätt som det gjorde förr i tiden.

Vi fattar. Jämställdhetslagen pekar i 4-11 §§ ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade åtgärder för att främja jämställdheten på arbetsplatsen. Jämställdhetsarbetet skall syfta till att våra anställda: Känner glädje och trygghet i arbetet; Känner sig accepterade som individer på arbetsplatsen och bemöts  I Lomma kommun är det beslutat att jämställdhetsplanen ska revideras årligen. Föregående plan är diskuterad på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper. jämställdhetsarbete på arbetsplatsen kan ha en positiv inverkan på de anställdas Studier visar att flera kvinnor behövs på arbetsplatsen för att de kvinnliga  22 jan 2020 [KVINNOR PÅ KANALEN] TietoEVRY har listats i “2020 Bloomberg Gender på företag som främjar kvinnors jämställdhet på arbetsplatsen. Ikraft: 1992-01-01; Upphäver: Lag (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor 1 b § Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som inhyrd  Jämställdhet en viktig fråga som rör alla delar av livet såsom arbete, skola, fritid, om jämställdhet och kanske arbeta med frågan på din arbetsplats, din skola,  Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen.