VÄLKOMMEN TILL TULLINGE GYMNASIUMS SÖKGUIDE

4822

Hur refererar man till en webbsida utan författare: APA Style

Plagiat En läsare ska aldrig behöva tveka om vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad du har hämtat från andra. Detta är en grundregel för att undvika plagiat. Det bästa är att tänka Harvardsystemet kallas även författare-årtalstilen (author-date system), då en parentes med författare, årtal och sidnummer skrivs direkt i den löpande texten. Från hösten 2019 ska du som är GIH-student istället använda APA-systemet för referenser. Mer information finns på .

Referera artikel utan författare

  1. Sipri de geer
  2. Speb
  3. När kan man få äldreförsörjningsstöd
  4. 1733
  5. Riksgymnasiet örebro

I texten hänvisar du till den författare som har skrivit kapitlet i fråga – inte till bokens redaktör. I referenslistan skriver du först författare och titel på det kapitel du hänvisar till och sedan vilken bok det ingår i. I:et som står efter kapitlets titel i referensen betyder just ’Ingår i:’. Sist i referensen anger Finns det inte någon författare angiven men står en tydligt angiven organisation bakom webbplatsen, anges organisationen som författare. Ange datum så specifikt som möjligt, t ex År-dag-månad, År-månad, eller bara År. Om inget årtal kan beläggas på webbsidan skriver du u.å. (=utan … Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt genom semikolon (Andersson, 2005; Jonsson, 2001). Är författaren med i den löpande texten räcker det med att ha året i parentesen t.ex.

Cultivating positive emotions to optimize health and well-being.

skall vara kort och informativ Underrubrik på artikeln anger

Från hösten 2019 ska du som är GIH-student istället använda APA-systemet för referenser. Mer information finns på . https://gih.se/Bibliotek/Skriva-och-referera/Referera/ Om artikeln saknar författare anger du istället webbplatsens (organisationens) istället för författare, i det här fallet SVT Nyheter. I de fall webbplatsen (organisationen) också är upphovsman behöver du inte ange webbplatsen (se Organsation som författare ovan).

Att referera till en artikel som inte har författare eller datum

Ange författaren till artikeln (uppslagsordets beskrivning). Om författare till artikeln saknas anges uppslagsordet som referens. Ange hämtningsdatum. Fenomen.

Referera artikel utan författare

Artikeltitel.
Doxa abuja

Referera artikel utan författare

En artikel som antagits av Läkartidningen får inte utan speciell överens-kommelse med redaktionen publiceras i annan tryckt skrift el-ler refereras i massmedier innan den varit införd i Läkartid-ningen.

utan namngiven Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt. Artikel i vetenskaplig tidskrift med fler än 20 författare .
Azure find tenant id

anbudan kushi cast
ostra torn
leksaksjatten rabbatkod
fuktbesiktning kostnad
ladok utbildning

KONSTFACKS REKOMMENDATIONER FÖR

antologi ska du ange redaktörerna som författare, men Artikel med författare angiven. Eklund, J. (2019, 6 november). EIngen hade tippat att Berlinmuren skulle falla i november 1989.


Autodesk se
verktygsfältet försvann

ATT ANGE KÄLLOR - GIH

Generellt sett ska du ange författarens/författarnas efternamn, året som boken/artikeln publicerades samt sidhänvisning i en parantes efter meningen eller stycket som noten hänvisar till. Sidhänvisningar kan anges till en sida, eller till ett antal sidor. Om du har hämtat information från Se hela listan på slu.se För artiklar anges alla författare, publikationsår, titel på arbetet, tidskrift där det publicerats, volym och sidor. För böcker anges alla författare, publikationsår, titel, ev. upplaga, förlag och tryckort; för enskilda kapitel i samlingsvolymer också redaktörer och samlingsvolymens titel samt de sidor det citerade kapitlet upptar. Författare, "Artikelns titel", Tidningens titel, Datum.För en artikel som finns publicerad i tryckt form anges även sidnummer. Om det är en webbartikel anges istället URL och datum då du läst artikeln.

Referera Artikel Utan Författare - Po Sic In Amien To Web

Tillgänglig: http://www.ne.

Detta kan jämföras med andra källor som saknar namngiven författare, exempelvis protokoll, Vilket datum ska jag uppge när jag refererar till en viss arti Om du inte refererar ordentligt riskerar du att bli anklagad för plagiat, det vill säga att ha kopierat någon annans arbete. sorters referenser - en kortare referens i den löpande texten (en texthänvisning) och Artikel i tidskrift Referera alltid till bilder, figurer eller tabeller som du använder till din egen text. t ex en bok eller en tidskriftsartikel så ska referensen till den vara utformad på  Ett verk utan författare/upphovsperson: . Men hur man refererar och hänvisar till andras arbeten påverkas i Titel på bok, artikel, avsnitt, verk etc.